Krewniacy – Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi to organizacja pozarządowa, OPP.

Działamy na rzecz promocji idei honorowego krwiodawstwa, transplantologii i zdrowego stylu życia.

Twórcami fundacji oraz kampanii Krewniacy są Katarzyna i Marcin Velinov.

Każdy z nas może potrzebować krwi, ale nie każdy z nas może krew oddawać.

Dlatego KREWNIAK to nie tylko honorowy dawca krwi, to również każdy, kto nie może oddać krwi, a któremu ta idea jest bliska i nieobojętne jest ludzkie życie. To każdy, kto wspiera Honorowe Krwiodawstwo i działania naszej fundacji.

Poprzez przekazanie w atrakcyjny sposób właściwej wiedzy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie dążymy do stworzenia stabilnego systemu krwiodawstwa, ponieważ stały poziom oddawanej krwi, to bezpieczeństwo nas wszystkich.

Krew jest niezastąpionym lekiem, który tylko człowiek może przekazać innemu człowiekowi.

Prowadzimy programy i projekty promocyjno-edukacyjne mające na celu:

– zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb systemu krwiodawstwa,

– propagowanie idei oddawania krwi

– integrowanie honorowych dawców krwi

– integrowanie osób niemogących oddawać krwi wokół działań promocyjnych HK

– zwiększenie świadomości społecznej w zakresie idei transplantologii

– zwiększenie świadomości społecznej w zakresie dawstwa szpiku kostnego

– zwiększenie świadomości społecznej i zachęcanie społeczeństwa do zdrowego stylu życia

Członkowie Zarządu Fundacji od początku jej istnienia pracują społecznie – nie pobierają wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w zarządzie.

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021