Prestiżowe działania promocji HK przez środowiska lokalne

Masz klasę? Pomagaj z nami! KrewniacyClub Ambasadorzy pięknego świata!

KrewniacyClub to projekt zrzeszający ludzi dobrej woli pragnących aktywnie działać na rzecz altruizmu, dobroci i miłości wobec drugiego człowieka. KrewniacyClub zrzesza wszystkich tych, dla których idea Honorowego Krwiodawstwa jest bliska, bez względu na wiek i możliwość bycia Honorowym Dawcą Krwi. Do KrewniacyClubKrewniacyClubmogą należeć zarówno Honorowi Dawcy Krwi oraz Ci, którzy z różnych powodów nie mogą oddawać krwi, ale chcieliby w inny sposób wspierać Honorowe Krwiodawstwo. Klub KrewniacyClub daje możliwość zorganizowania własnego prestiżowego klubu pod patronatem Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi. KrewniacyClub jest nie tylko miejscem dla tych, którym idea Honorowego Krwiodawstwa jest bliska, bez względu na wiek i możliwość bycia Honorowym Dawcą Krwi, ale to także miejsce dla tych którzy, chcą pomagać innym, traktować innych jak bliskich. Do KrewniacyClub mogą należeć zarówno Honorowi Dawcy Krwi oraz osoby, które z różnych powodów nie mogą oddawać krwi, ale którzy chcieliby w inny sposób działać na rzecz pomocy innym. Zorganizuj własny klubKrewniacyClub w swoim miejscu zamieszkania, w szkole, na uczelni, w miejscu pracy. Chcemy aby w całej Polsce powstały kluby KrewniacyClub. Zrzeszajmy się, integrujmy, pomagajmy innym.

„Nie wolno zostawiać świata takim, jakim jest” Janusz Korczak

Jednym z głównych zadań KrewniacyClub jest regularne organizowanie zbiórek krwi we współpracy z palcówkami poboru krwi pod patronatem Fundacji oraz propagowanie i popularyzowanie idei Honorowego Krwiodawstwa oraz Transplantacji

Jak założyć KrewniacyClubKrewniacyClub? Założycielem KrewniacyClub w danej lokalnej społeczności oraz organizatorem i koordynatorem działań podejmowanych przez klub, w miejscu jego działalności jest Ambasador KrewniacyClub. W świecie dyplomacji – Ambasador powinien m.in. być godnym reprezentantem oraz promotorem swojego kraju. Podobne zadania stać będą przed Ambasadorem KrewniacyClub, który w godny sposób powinien reprezentować Honorowe Krwiodawstwo oraz promować tę ideę w swoim środowisku. Ponadto Ambasadorem KrewniacyClub reprezentuje Europejską Fundację Honorowego Dawcy Krwi. Ambasadorem KrewniacyClub mogą zostać jedynie Ci, którzy pragną pomagać innym, działają społecznie w swoim środowisku lokalnym, są sprawnymi organizatorami różnego rodzaju przedsięwzięć, w swoim życiu wyznają i urzeczywistniają wartości Honorowego Krwiodawstwa i Transplantacji oraz potrafią zachęcić innych do idei HK i Transplantacji. By otrzymać akredytację Ambasadora KrewniacyClub czyli zgodę Fundacji na pełnienie tego stanowiska należy pomyślnie przejść rekrutację: o Skontaktować się z Fundacją o Zorganizować zbiórkę krwi o Wypełnić ankietę

Jak się zapisać do KrewniacyClubKrewniacyClub? By stać się członkiem KrewniacyClub należy skontaktować się z Ambasadorem klubu KrewniacyClub, do którego chcesz należeć oraz wypełnić deklarację członkowską .

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021