Krewniacy – Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi to organizacja pozarządowa, OPP.

Działamy na rzecz promocji idei honorowego krwiodawstwa, transplantologii i zdrowego stylu życia.

Twórcami fundacji oraz kampanii Krewniacy są Katarzyna i Marcin Velinov.

Każdy z nas może potrzebować krwi, ale nie każdy z nas może krew oddawać.

Dlatego KREWNIAK to nie tylko honorowy dawca krwi, to również każdy, kto nie może oddać krwi, a któremu ta idea jest bliska i nieobojętne jest ludzkie życie. To każdy, kto wspiera Honorowe Krwiodawstwo i działania naszej fundacji.

Poprzez przekazanie w atrakcyjny sposób właściwej wiedzy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie dążymy do stworzenia stabilnego systemu krwiodawstwa, ponieważ stały poziom oddawanej krwi, to bezpieczeństwo nas wszystkich.

Krew jest niezastąpionym lekiem, który tylko człowiek może przekazać innemu człowiekowi.

Prowadzimy programy i projekty promocyjno-edukacyjne mające na celu:

  • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie potrzeb systemu krwiodawstwa,
  • propagowanie idei oddawania krwi
  • integrowanie honorowych dawców krwi
  • integrowanie osób niemogących oddawać krwi wokół działań promocyjnych HK
  • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie idei transplantologii
  • zwiększenie świadomości społecznej w zakresie dawstwa szpiku kostnego
  • zwiększenie świadomości społecznej i zachęcanie społeczeństwa do zdrowego stylu życia

Członkowie Zarządu Fundacji od początku jej istnienia pracują społecznie – nie pobierają wynagrodzenia za sprawowanie swoich funkcji w zarządzie.

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021