HONOROWE KRWINKI – program informacyjno – edukacyjny, który swoim zasięgiem obejmuje obszar całej Polski. Skierowany jest do ludzi młodych, którzy jeszcze nie mogą oddawać krwi, lecz już niebawem będą sami kształtować system polskiego krwiodawstwa. W ramach programu chętni studenci propagują ideę Honorowego Krwiodawstwa wśród uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych czyli młodszych kolegów (największym autorytetem dzieci są ich starsi koledzy).

Program HONOROWE KRWINKI to wspieranie działalności wychowawczej wśród dzieci i młodzieży. Idea Honorowego Krwiodawstwa pozwala przekazać naszym podopiecznym – dzieciom i młodzieży – najważniejszych wartości moralnych. Jesteśmy zobligowani, by przekazywać następnym pokoleniom wzorce postępowań i przygotować je do odpowiedzialności za siebie i innych ludzi. „Szczególnie cenne jest to, że kampania promuje ideę humanitaryzmu i wspiera działalność wychowawczą, która kształtuje wśród dzieci i młodzieży zaangażowanie, wrażliwość na ludzkie problemy oraz odpowiedzialność za zdrowie i życie innych osób”.

prof. Michał Seweryński Minister Edukacji i Nauki

„Dokonania Fundacji stanowią piękną kartę w promocji idei Honorowego Krwiodawstwa. Przez te wszystkie lata narodziło się tu wiele cennych inicjatyw …. W atmosferze wzajemnego wsparcia i zaufania Fundacja Wasza realizuje szlachetne cele przyświecające celowi nadrzędnemu – ratowaniu ludzkiego życia”.

Kazimierz Michał Ujazdowski Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dzięki nowatorskiej formie przekazu informacji, program wzmacnia świadomość młodego pokolenia jak ważna jest krew dla ratowania ludzkiego życia. Ponadto zapoznaje z zasadami funkcjonowania systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, a także przygotowuje młodych ludzi do odpowiedzialności moralnej za siebie i innych. Chcemy by takie wartości jak chęć niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu czy otwartość na potrzeby innych były młodemu pokoleniu bliskie. Studenci, w ramach swoich praktyk, przeprowadzą prelekcje, w których przekażą podstawowe rzetelne informacje związane z krwiodawstwem i krwiolecznictwem, a także zachęcą dzieci by: 1. Poruszyły temat krwiodawstwa wśród bliskiego grona osób dorosłych (rodziny), dowiedziały się, czy najbliżsi oddają, bądź oddawali krew. Taka inicjatywa ze strony dzieci jest przez dorosłych pozytywnie odbierana, staje się trudna do odrzucenia. Dorosły nie odmówi dziecku chociażby rozmowy na ten temat, ponieważ byłoby to niewychowawcze, a wręcz wstydliwe dla niego.   2. Wymyśliły hasło kampani Honorowego Krwiodawstwa (uczniowie szkół gimnazjalnych) 3. Wykonały prace plastyczne – KRWINKĘ POPARCIA – która wraz z innymi utworzy łańcuch poparcia idei Honorowego Krwiodawstwa. Najlepsze prace i hasła dzieci, uczestniczących w programie – indywidualnie lub grupowo. Włączenie dzieci i młodzieży do programu HONOROWE KRWINKI, poprzez prelekcje edukacyjne, jest naszym wspólnym działaniem na rzecz kształtowania pokolenia wartościowego, odpowiedzialnego i świadomego. Dzięki realizacji programu HONOROWE KRWINKI idea Honorowego Krwiodawstwa bez agresywnej promocji zagości w domach Polaków. Młodzi ludzie, świadomi tematu, będą podejmować starania, by zapewnić w niedalekiej przyszłości stały dopływ Honorowych Dawców Krwi, a tym samym przyczyniać się do kształtowania systemu Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Program HONOROWE KRWINKI dotarł już do tysięcy szkół w Polsce. Spotkał się z dużą aprobatą dyrekcji szkół i grona pedagogicznego, a co najważniejsze młodych ludzi, którzy uczestniczyli w prelekcjach i prezentacjach filmu edukacyjnego KREWNIACY.PL Kampania KREWNIACY została objęta Patronatem Honorowym Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezydentów Miast, Marszałków Województw, Wojewodów, Kuratorów Oświaty.

Do dyrekcji szkół, grona pedagogicznego szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zapraszamy Państwo do uczestnictwa w programu HONOROWE KRWINKI w Państwa placówce edukacyjnej.

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021