Krew to płynna tkanka, składająca się z krwinek czerwonych, krwinek białych, płytek krwi i osocza (plazmy).

Krew płynąca w żyłach i tętnicach jest źródłem sił życiowych u każdego człowieka już od momentu poczęcia. Jest żywą tkanką złożoną z komórek – krwinek czerwonych, białych i płytkowych, które zawieszone są w części płynnej krwi zwanej osoczem. Krew jest całym światem samym w sobie. Jej składniki tworzą wysoko-rozwinięty system obronny i transportowy, od istnienia, którego zależy nasze życie i zdrowie.

KREW TO ŻYCIODAJNA PŁYNNA TKANKA SKŁADAJĄCA SIĘ Z:

 • KRWINEK CZERWONYCH (erytrocyty)
 • KRWINEK BIAŁYCH (leukocyty)
 • PŁYTEK KRWI (trombocyty)
 • OSOCZA (PLAZMY) – stanowiącego do 55% objętości KRWI, jest to część płynna KRWI; zawiera białka (albuminę, czynniki krzepnięcia, białka odpornościowe), jest odpowiedzialne za transport wody i substancji odżywczych do komórek, a także odprowadzanie produktów przemiany materii do wątroby, nerek i płuc.

FUNKCJE KRWI:

 • FUNKCJA TRANSPORTOWA – krwinki czerwone zaopatrują tkanki w tlen, w składniki energetyczne, mineralne, witaminy, hormony; oczyszczają organizm ze zbędnych produktów przemiany materii (np. CO, mocznik i przenosi do płuc i innych narządów wydalających jak nerki, skóra; termoregulacja – przenosi ciepło z miejsc gdzie się go wytwarza najwięcej np. wątroba, mięśnie i przenosi do skóry, gdzie produkcja jest mniejsza niż utrata;
 • FUNKCJA OCHRONNA I OBRONNA – krwinki białe rozpoznają i niszczą szkodliwe wirusy i bakterie; płytki krwi wstrzymują krwawienie ran
 • FUNKCJA HOMEOSTATYCZNA – tworzenie stałego środowiska wewnętrznego – co jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania organizmu.Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach, ponieważ jest bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.

DLACZEGO KREW JEST CZERWONA?

Czerwona barwa krwi pochodzi od erytrocytów, czyli czerwonych krwinek, zawierających w sobie barwnik – hemoglobinę. Substancja ta łączy się z tlenem w płucach (hemoglobina utlenowana, barwa krwi jest wtedy jasnoczerwona), a oddaje go we wszystkich tkankach i narządach (KREW pozbawiona tlenu ma barwę ciemnoczerwoną). Po odłączeniu tlenu, hemoglobina odtlenowana trafia do płuc, gdzie ponownie wiąże się z tlenem.

PROCENTOWY UDZIAŁ GRUP KRWI LUDZKIEJ POPULACJI:

 • A Rh+ 32% 32%
 • 0 Rh+ 31% 31%
 • B Rh+ 15% 15%
 • AB Rh+ 7% 7%
 • A Rh- 6% 6%
 • 0 Rh- 6% 6%
 • B Rh- 2% 2%
 • AB Rh 1% 1%

Dorosły człowiek posiada ok. 5 – 6 l. KRWI. Jednorazowo dawca (mężczyźni nie częściej, niż co 8 tygodni, kobiety nie częściej, niż co 12 tygodni), oddaje 450 ml KRWI, czyli mniej niż 10 % swojej KRWI.

Grupy krwi: „A” „B” „O” i Rh

U każdej osoby na powierzchni krwinek czerwonych istnieją substancje grupowe, które decydują o przynależności do określonej grupy krwi. Istnieją 4 podstawowe grupy krwi: grupa O (brak substancji grupowej na krwinkach), grupa A (istnieje substancja grupowa A), grupa B (istnieje substancja grupowa B), grupa AB (istnieje substancja grupowa A i B na krwinkach). Oprócz substancji grupowych na krwinkach czerwonych w surowicy krwi znajdują się naturalne przeciwciała skierowane przeciwko nieobecnej substancji grupowej np.

 • gr. O (przeciwciała anty-A i anty-B),
 • gr. A (przeciwciała anty-B),
 • gr. AB (nie posiada przeciwciał).

Najczęstszymi grupami w Polsce są: grupa A i O. Znacznie mniej częstymi B i AB. Czynnik Rh na krwinkach czerwonych oprócz substancji grupowych ABO u 85% ludzi występuje czynnik D, który określa przynależność do grupy Rh dodatniej. U pozostałych 15% czynnik ten nie występuje i zalicza się ich do grupy Rh ujemnej.

Jeżeli masz krew grupy zaznaczonej w pierwszym pionowym rzędzie tabeli to przy transfuzji możesz otrzymać następujące grupy krwi.

KREW OD DAWCY (GRUPY KRWI)
TWOJA GRUPA KRWI  0 –  0 +  B –  B +  A –  A + AB – AB +
AB Rh + + + + + + + + +
AB Rh – + + + +
A Rh + + + + +
A Rh – + +
B Rh + + + + +
B Rh – + +
0 Rh + + +
0 Rh – +  –

„+” możliwość otrzymania krwi „-„ brak możliwości otrzymania krwi

Krew jest najczęściej podawanym lekiem, który ratuje zdrowie i życie ludzkie. Stabilność polskiego systemu krwiodawstwa i odpowiednie rezerwy KRWI, to bezpieczeństwo nas wszystkich. Krew może być potrzebna w każdej chwili każdemu z nas lub naszym bliskim.

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021