Osiągnięcia Krewniaków

 • Fundacja Krewniacy promuje na szeroką skalę ideę Honorowego Krwiodawstwa i Transplantologię od prawie 20 lat,
 • Wspieramy system krwiodawstwa, ponieważ krew jest najcenniejszym lekiem we współczesnej medycynie, ratującym zdrowie i życie ludzkie. Nasza misja wiąże się ze wsparciem dla Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, poprzez propagowanie idei oddawania krwi w zakresie ogólnopolskim i zwiększanie świadomości społecznej w tym temacie.
 • Wprowadziliśmy rozpoznawalną i atrakcyjną kreację – czerwone ubrania z widniejącą grupą krwi, wszyscy boso podkreślając w ten sposób równość wszystkich ludzi. Symbol grup krwi stał się znakiem rozpoznawczym kampanii Krewniacy.
 • Zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce kampanie telewizyjne dotyczące Honorowego Krwiodawstwa przy wykorzystaniu spotów reklamowych. Największe wśród kampanii społecznych Telewizji Polskiej, emitowane na antenie TP1, TVP2, TVP3, TVP Historia, TVP Sport, TVP Kultura,
 • Zrealizowaliśmy zakup komfortowego, najnowocześniejszego na świecie autobusu do poboru krwi, który dzięki zgodzie KEP nosi im. Jana Pawła II. Jest to pierwsza tego typu akcja na świecie. Całe społeczeństwo zbierało środki na jego zakup w ramach zbiórki publicznej.
 • Zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce kampanie bilbordowe promujące Honorowe Krwiodawstwo. Nasze kampanie są jednymi z największych, ogólnopolskich kampanii społecznych.
 • Zachęcamy różne środowiska do organizacji zbiórek krwi, przekazywaliśmy nieodpłatnie materiały patronackie do organizacji zbiórki krwi w ramach programu Zorganizuj Zbiórkę Krwi, pod naszym patronatem w latach 2005-2010 organizowanych było około 50 akcji poboru krwi miesięcznie,
 • Według badań Instytutu MillwardBrown SMG/KRC cieszymy się ponad 90% zaufaniem w polskim społeczeństwie,
 • Zaangażowaliśmy środowisko autorytetów ze świata mediów (artystów, aktorów, sportowców itp.) na poziomie dotychczas niespotykanym nie tylko w promocji Honorowego Krwiodawstwa. Ideę oddawania krwi propaguje z nami ponad 100 gwiazd,
 • W roku 2005 w plebiscycie „Misja Zdrowia” otrzymaliśmy prestiżową nagrodę ze specjalnym wyróżnieniem za najlepszą kampanię społeczną 2005 r.,
 • W roku 2009 zostaliśmy wyróżnieni w konkursie „Perły Medycyny”
 • Kampania Społeczna Roku 2008,
 • Zainicjowaliśmy pierwszy w Polsce Internetowy Serwis Informacyjny Honorowego Krwiodawstwa www.krewniacy.pl. W 2007 r. serwis nagrodzony statuetką webstarfestival za najlepszą stronę społeczną roku,
 • Zainicjowaliśmy i realizowaliśmy program edukacyjny HONOROWE KRWINKI w tysiącach polskich szkół. Podczas prowadzonych prelekcji dzieci i młodzież uzyskiwali wiedzę o Honorowym Krwiodawstwie, ale także nabywali, bądź rozwijali takie cechy jak: altruizm, szacunek do drugiego człowieka, godność osobistą, motywację, empatię,
 • Nagraliśmy hymn Krewniaków – piosenkę „Życiodajny Lek”, w którym artyści śpiewają o Honorowym Krwiodawstwie, oraz
 • Aktywizujemy środowiska lokalne w całym kraju do promocji Honorowego Krwiodawstwa w ramach programu KrewniacyClub.
 • Nagraliśmy 2 filmy edukacyjne nt. Honorowego Krwiodawstwa, wydane w kilkudziesięciu tysiącach kaset i płyt DVD, przekazane tysiącom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w całym kraju.
 • Cieszymy się poparciem większości Prezydentów miast, Marszałków i Wojewodów w całym kraju, którzy patronują kampanii Krewniacy.
 • Popierają nas i uczestniczą aktywnie w naszych działaniach media, autorytety, AZS, Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, ZHP, Kościół, Policja, Straż Pożarna i wiele innych środowisk.
 • Bierzemy udział w niezliczonej liczbie wywiadów, reportaży i programów medialnych.
 • Zainicjowaliśmy 3 akcje związane z dystrybucją ważnych dla ratunku życia kart:
 1. Karta KrewniakaKarta Identyfikacji Grupy Krwi – 2009,2010
 2. I-C-EIn Case of Emergency – w razie wypadku
 3. Oświadczenie Woli – wyrażenie zgody na pośmiertny przeszczep
 • Dzięki zaangażowaniu i wieloletniej pracy, kampania Krewniacy stała się wzorem do naśladowania, a nawet kopiowania pomysłów przez inne organizacje społeczne. Świadczy, to o tym, że kampania Krewniacy zapisała się na stałe w historii polskiego systemu krwiodawstwa i marketingu społecznego, a co najważniejsze promuje ideę mająca bezpośredni wpływ na ratowanie ludzkiego życia.

A ile jeszcze przed nami ……

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021