Oddawanie krwi dla siebie

W Polskiej Służbie Krwi istnieje możliwość oddawania krwi dla siebie samego. Dowiedz się w jakiej sytuacji i jakie warunki trzeba spełnić by, móc poddać się autotransfuzji krwi.

„Oddanie krwi dla samego siebie wykonuje się przed planowanym zabiegiem operacyjnym, jeśli lekarz kwalifikujący do zabiegu przewiduje, że w trakcie lub po zabiegu może być konieczność wykonania transfuzji krwi” – mówi Zenobia Lewanowicz z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Takie przetoczenie pacjentowi jego własnej krwi, nazywa się autotransfuzją lub transfuzją autologiczną. Osoby kierowane do przedoperacyjnego oddania krwi nie muszą spełniać wszystkich kryteriów wymaganych od krwiodawców oddających krew dla innych osób.

Taki dawca może mieć mniej niż 18 lat i więcej niż 65 lat. Wskazania i przeciwwskazania do oddania krwi dla siebie ustala lekarz prowadzący chorego. Decyzję o zakwalifikowaniu chorego do oddania krwi podejmuje lekarz służby krwi, który nadzoruje zabieg pobrania krwi. Czy będzie to jednorazowe pobranie krwi, czy częstsze ustalane jest indywidualnie. Czynnikiem decydującym jest stan zdrowia pacjenta. Pobrana krew jest poddawana badaniom wirusologicznym oraz A1AT, a także badaniom serologicznym. Chory wyraża pisemną zgodę na zabieg pobrania krwi. Tak oddana krew nie może być przetoczona innemu choremu.

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi. Wszelkie prawa zastrzeżone 2021